Chicken, Malayali — by .
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5.00 from 2 votes)
Loading ... Loading ...

Ingredients

 • Chicken – 1 kg
 • Coriander powder – 1 1/2 tbsp
 • Chilly powder – 1/2 tbsp
 • Turmeric powder – 1/2 tsp
 • Pepper – 1/2 tsp
 • Cinnamon – 1″ piece
 • Cardamon – 4 nos
 • Cloves – 8 nos
 • Saunf – 1/8 tsp
 • Onion (finely sliced)-1/2
 • Garlic – 1 tbsp
 • Ginger(finely chopped) – 1/2 tbsp
 • Salt – As reqd
 • Vinegar – As reqd
 • Curry leaves – A few
 • Yogurt – 1/4 cup
 • Oil – 3tbsp
 • Ginger-Garlic paste – 1tbsp
 • Shredded coconut (Wet) – 4 tbsp

Seasoning:

 • Oil – 3 tbsp
 • Mustard seeds – 2 tbsp
 • Onion (sliced as thin and long pieces along the y-axis) – 1

Chicken marination

 1. Cut chicken into evenly sized pieces. (Note: I would recommend using chicken with bone pieces to get the correct Kerala flavor)
 2. Add Ginger-Garlic paste, turmeric powder, chilli powder, yogurt and 3tbsp oil to the chicken and mix it well.
 3. Add salt and allow the mixture to marinate for an hour or so.

Masala

 1. Fry the onions and the garam masala consisting of cinnamon, cardamon, pepper, cloves, saunf, ginger, garlic, coriander powder and coconut.
 2. Allow the mixture to cool and grind it into a fine paste (add 1 cup of water to achieve the correct consistency).

Procedure

 1. Fry the thin long slices of onion along with the mustard seeds and the curry leaves. (Hint: Add a pinch of salt when frying the onion so that it turns brown faster)
 2. Add the chicken and the masala and cook over slow flame.
 3. Add salt as required and use freshly cut cilantro for garnishing.
 4. Enjoy your Chicken Chettinad with Malabar porotta and raita :)

http://chimbori.com/system/files/chicken_chettinad_vivekv.jpg

CKP, Fish — by .
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4.25 from 4 votes)
Loading ... Loading ...

Ingredients

 • Fish (Halibut) 1 lb
 • Turmeric powder: 1/3 tsp
 • Red chilly powder: 1 tsp
 • Salt
 • Garlic paste: 1 tsp
 • Tamarind pulp: 1 tsp
 • Fresh coconut paste or coconut milk: 2 tbs
 • Oil
 • Garlic pod-3-4 cloves crushed

Procedure

 1. Cut hallibut into 2″x2″ pieces.
 2. Marinate the pieces with turmeric, chilly, salt, garlic and tamarind for 1 hr.
 3. Heat oil in a pan.
 4. Add crushed garlic cloves, and a pinch of asafoetida.
 5. Add fish, water, coconut paste.
 6. Stir lightly, taking care not to break delicate fish pieces.
 7. Boil for 3-4 min.
 8. Add coriander leaves for decoration.
Desserts, Maharashtrian, Snacks — by .
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5.00 from 2 votes)
Loading ... Loading ...

गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी सगळे उत्सुक आहेत…तेव्हा त्यांना सगळ्यात प्रिय (आणि मला सुद्द्धा ) असलेले उकडीचे मोदक कसे करतात ते आपण बघूया…साधारणतः प्रत्येक घराची हे मोदक करायची एक विशिष्ठ पद्धत असते…आणि प्रत्येक घरातली “आई” हि मास्तर शेफ असते…तरीही माझ्यासारखे “शिकाऊ” उमेदवार कोणी असतील तर त्याच्यासाठी ही रेसिपी :

साहित्य : एक वाटी स्वच्छ तांदूळ धुऊन, सावलीत वाळवून, दळून चाळलेली पिठी, एक वाटी (साखर + गूळ), एक नारळ, चार चमचे तूप, वेलची पूड, तेल, आवडत असल्यास भाजून कुटलेली अर्धी वाटी खसखस पूड.

सारण: खोवलेल्या नारळाच्या चवात साखर आणि गूळ घालून मंद आचेवर शिजत ठेवावे. शिजत असताना मधून मधून हलवावे व भांड्‍याच्या तळाला चिकटू देऊ नये (वाटल्यास एक चमचा तूप टाकावे). शिजत आल्यावर त्यात चमचाभर तांदळाची पिठी व खसखस पूड घालावी. वेलची पूड घालून हलवून सारण सारखे करावे. पुन्हा थोडे शिजवून आचेवरून उतरवावे.

उकड : जितकी तांदळाची पिठी, तितकेच पाणी उकळून घ्यावे. त्यात चवीपुरते मीठ, दोन चमचे तूप आणि अर्धा चमचा तेल घालावे. पाणी उकळल्यावर खाली घेवून त्यात पिठी घालून हलवावे. झाकण ठेवून मंद गॅसवर दोन वाफा काढाव्या. आचेवरुन खाली उतरवून ही उकड गरम असतानाच एखाद्या भांड्याच्या मदतीने मळावी. हाताने मळण्याइतपत झाल्यानंतर तेलपाण्याचा हात लावत मोदक घडवता येईल इतपत मउसर ठेवावे.

मोदक : या उकडीचे लहान गोळे करून त्याची हाताने पारी बनवावी. वाटीचा आकार देवून त्यात सारण भरावे आणि पारीच्या कडा थोड्या थोड्या अंतरावर चिमटीने दाबून बंद कराव्या व टोक आणावे. मोदकाच्या कळ्या नेहमी विषम संख्येत म्हणजे तीन, पाच, सात किंवा नउ अशा पाडाव्यात. (शिकाऊ उमेदवारांनी साच्याचा वापर करावा) हे तयार केलेले मोदक एका चाळणीत स्वच्छ पांढरे कापड घालून किंवा केळीच्या पानावर थोडे तुपाचे बोट लावून उकडायला ठेवावे (१०-१५ मीन. ). आणि गरम असतानाच त्यावर साजूक तूप घालून खाण्‍यास द्यावे.

Desserts, Maharashtrian, Snacks — by .
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Not yet rated.)
Loading ... Loading ...

Ingredients:
1-1.5 bowls of grated fresh coconut,
2 bowls of basamati or any aromatic rice (cooked),
sugar in equal amount to coconut,
green elaichi (cardamom),
lavang (clove)- 4-5,
kesar (safron),
kaju (cashew nuts),
kishmish (raisins),
half bowl milk (add kesar, kaju and kishmish for 10-15 minutes at least)

Procedure:
Cook the entire rice by putting some ghee in it. This disallows cake formation in rice. Take a thick bottomed vessel. Add ghee and put elaichi and clove in it. Then add grated coconut and sugar and stir it until the sugar is melted. Remove cashews and kishmish from milk and put them in mixture and stir finely. Add cooked rice and put milk which has saffron. It gives lovely color and aroma. Stir it properly.
Above should be done on a “medium” flame.
Afterwards, put on sim mode and a thick lid for 5 minutes. then switch of the gas.
Your “narali bhat” is ready!! :)

Maharashtrian, Moghlai, Side Dishes, Vegetarian — by .
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Not yet rated.)
Loading ... Loading ...

Ingredients

Masala

 • Cloves – 5
 • Cinnamon – 2 sticks
 • Saunf – 3 tsp
 • Cardamon – 3
 • Fresh sliced Ginger or Ginger paste – 2 tsp
 • Garlic cloves – 2 or Garlic paste – 2 tsp
 • Coconut (wet and shredded) – 5 tbsp
 • Green chilli – 3 (according to the spice level you desire)
 • Onion (finely cut into small pieces) – 1/2

Veggies

 • Onion (finely cut into small pieces) – 1
 • Cauliflower – 1 1/2 cup
 • Potato (cut into small cubes) – 2
 • Carrot (diced) – 1 cup
 • Green peas – 1 cup
 • Beans – 1 cup
 • Curry leaves – 4
 • Mustard seeds – 1tsp
 • Turmeric powder – 1 tsp
 • Oil – 1 tbsp
 • Cashew nuts – 3
 • Coriander/Cilantro (finely cut) – 2 to 3 stems
 • Salt
 • Sugar

Procedure

 1. Fry the masala in low heat and grind them in a blender with 1 cup of water.
 2. Saute the onion in oil along with curry leaves, mustard seeds.
 3. Add the veggies and stir fry them.
 4. Add the masala mixture to the veggies, add a cup of water and cook on low flame.
 5. Add a pinch of sugar and salt according to taste.
 6. Add cashew nuts and cilantro for garnishing.
 7. Serve with steamed rice or paratha.